Khay gắn thêm ổ cứng cho máy Macbook Optic Bay

550.000₫

Quantity

Product Details

  • Khay gắn thêm ổ cứng thứ 2 cho Mac
  • Thay thế vị trí ổ DVD 

View More